Farma Fotowoltaiczna MARDOM

MARDOM uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy do 3,2 MW w Lipnikach Starych k. Pułtuska, w województwie mazowieckim.

Montaż ponad 6000 modułów fotowoltaicznych rozpoczął się latem 2022 roku. Jest to największa w Polsce farma wykonana w systemie inwerterów Solar Edge wraz z optymalizatorami mocy na jej całej powierzchni. Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej dla zrealizowanej instalacji wynosi około 3 tysiące MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Lipnikach Starych farma fotowoltaiczna wyprodukuje energię w ilości około 3 GWh rocznie.

Farma Fotowoltaiczna – realizacja projektu:
Umowa pożyczki JBW Sp. z o.o. na dofinasowanie realizacji zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,2 MW w miejscowości Lipniki Stare. Zadanie z zakresu ochrony powietrza.
Wartość projektu 12.028.000,00 zł
Wkład z WFOŚ: 25% wypłaconej kwoty pożyczki podlega umorzeniu po spełnieniu warunków zapisanych w Zasadach udzielania dofinasowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie.
W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie efekt ekologiczny: do dnia 29.08.2024 redukcja emisji dwutlenku węgla 2.045,14 Mg/rok.