Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. sporządzona przez spółkę Mardom Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w 2022 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej