Kariera

Proces rekrutacji

Polityka rekrutacji w Mardom zakłada jawność i transparentność. Dbamy o komfort kandydatów biorących udział w rekrutacji, informując ich o postępach i dając informację zwrotną każdemu uczestnikowi. Proces rekrutacyjny jest zazwyczaj dwuetapowy.

W pierwszym etapie spotykamy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Do drugiego etapu zapraszamy dwóch lub trzech najlepszych kandydatów. Rozmowy dotyczą zadań, które kandydat będzie musiał realizować na nowym stanowisku.

Jak przygotować się do procesu rekrutacji w Mardom?

Problemem większości kandydatów jest brak umiejętności przybliżenia swoich doświadczeń zawodowych. Zazwyczaj rekruter musi zadać szereg pytań pogłębionych, by wydobyć te informacje, które są istotne z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego. Przygotowując się zatem do rekrutacji należy przeanalizować swoje osiągnięcia, zrealizowane projekty, swoje sukcesy i porażki. To zagwarantuje sprawną i bardziej efektywną rozmowę.

Rozwój pracowników

Mardom to doskonałe miejsce rozwoju. Stoi za nami 30-letnia tradycja – łączymy siłę doświadczenia z nieustannym postępem wszystkich obszarów firmy. Szukamy niestandardowych rozwiązań, by doskonalić naszą organizację. Szukamy ludzi, dla których praca to pasja i wyzwanie.

Nasza kultura organizacyjna opiera się na pracy zespołowej. To Ludzie tworzący zespół są bezcenną siłą, która nas wyróżnia. Dążymy do doskonałości, wspólnie analizując rezultaty pracy każdej jednostki i systematycznie wprowadzając zmiany. Rozwój jest naszym mottem, dlatego stale doskonalimy swoje kompetencje, szukamy nowych inspiracji, optymalizujemy procesy. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych, by zasilić organizację nową wiedzą i doświadczeniami. Realizując natomiast wewnętrzne projekty szkoleniowe, budujemy ducha współpracy i wymiany doświadczeń wewnątrz firmy.

Praktyki i staże

Doskonałą formą zdobycia doświadczenia zawodowego są prowadzone w Grupie Mardom praktyki i staże. Nasza oferta skierowana jest do absolwentów lub osób chcących zmienić profil swoich doświadczeń zawodowych. Od kilku lat współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, korzystając z oferty stażowej dedykowanej różnym grupom wiekowym. W ten sposób wielu absolwentów znalazło u nas stałe zatrudnienie, ale i pomysł na swoją drogę zawodową.

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Zapraszamy studentów WTD na płatne staże w działach, gdzie z powodzeniem będą mogli wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

Studenci WTD mają również możliwość napisania pracy dyplomowej na podstawie badań czy obserwacji przeprowadzonych w firmie.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą profesjonaliści – ludzie kreatywni, pełni pasji i zaangażowania. Pracując w rodzinnej firmie, zarządzanej w elastyczny sposób mamy szansę na realizowanie autorskich projektów. Nasze pomysły nie giną w korporacyjnej machinie. Dzięki temu mamy świadomość, że w realny sposób przyczyniamy się do budowania sukcesu organizacji.

Joanna Groszkowska – HR

Krzysztof Baran – Lean

Mateusz Zawadzki – IT

Oferty pracy